pracoviská / ambulancie

všeobecné oznamy

zobraziť všetky

Výročie Polikliniky Senica n. o. - už 15. rokov v novej budove

18.10.2019

Ubehlo to tak rýchlo, dňa 18. 10. 2004 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová budova Polikliniky Senica n.o.

Všetkým zamestnancom a nájomníkom ďakujeme za to, že poskytujete kvalitné zdravotné služby pre našich spoluobčanov vysoko profesionálne a hlavne pod jednou spoločnou strechou. 

Vedenie polikliniky

 

Na pripomenutie: https://senica.sk/data/module/journal/f33-1.pdf

                        https://senica.sk/clanok/poliklinika-10-vyrocie

Oznam pacientom

9.10.2019

Oznamujeme pacientom, že v poliklinike je otvorená nová zubná ambulancia Jordent s.r.o. - MUDr. Ihab Ibrahim a MDDr. Michaela Gavroňová na 2. poschodí, č. dverí 201. Pacienti sa môže objednať na telefónom čísle 034/698 30 07.

Novinka pre celiatikov

31.7.2019

Sotinská lekáreň oznamuje, že rozšírila sortiment pre celiatikov a ponúka upečený čerstvý bezlepkový chlieb. Odber dopoludnia treba nahlásiť deň vopred, odber popoludní stačí nahlásiť ráno na tel.číslo 034/651 2519

Výberové konanie

16.10.2019

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588/1, 905 11  Senica

v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v platnom znení a v súlade s Pracovným poriadkom zamestnancov Polikliniky Senica n.o.

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zamestnanca:
samostatný ekonóm ekonomického odboru

Viac informácii TU.

Žurnálne služby

1.8.2019

ŽURNÁLNE SLUŽBY VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH A DETSKÝCH LEKÁROV V PRACOVNÉ DNI V ČASE 13,00 - 16,00 hod. je pre pacientov, ktorých všeobecný lekár v tomto poobednajšom čase neordinuje. Senických lekárov nájdete počas žurnálnej služby v ich ambulanciách. Lekárov, ktorí nemajú ambulancie v Senici nájdete v ambulancii APS v budove Polikliniky.

Rozpis žurnálnych služieb všeobecných lekárov pre dospelých nájdete na dverách ambulancie APS na 1. podzemnom podlaží v budove Polikliniky. Rozpis žurnálnych služieb detských lekárov nájdete v budove polikliniky na 1. nadzemnom podlaží pri stanovišti SČK.

Oznam pacientom

19.6.2019

Oznamujeme pacientom,
že od 20. 6. 2019 sa môžu objednať na vyšetrenie v osteodenzitometrickej ambulancii elektronicky cez www.objednatvysetrenie.sk alebo priamo cez link: www.objednatvysetrenie.sk

dovolenky

MUDr. Mihálová - pľúcna ambulancia

čerpá dovolenku v termíne 17. - 24.10.2019.

Súrne prípady ošetrí MUDr. Malíková v NsP Myjava.

MUDr. Roháriková - sonografia

oznamuje, že dňa 25.10.2019 sa na ambulancii neordinuje.

MUDr. Šulcová - urológia

čerpá dovolenku v termíne 16. - 18.10.2019.

MUDr. Potúček M. - chirurgia

čerpá dovolenku v termínoch 29.10.2019 a 15.11.2019.

MUDr. Guzy - interná ambulancia

oznamuje, že dňa 25.10.2019 sa na 

ambulancii čerpá dovolenka.

zobraziť všetky

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast