3. nadzemné podlažie

PRACOVISKÁ Polikliniky Senica n.o.:

Klinická onkológia MUDr. Nečas 327 [ordinačné hodiny]

NEŠTÁTNI LEKÁRI

Amb. bolesti a všeobecná amb. MUDr. Potúček 301-302 [ordinačné hodiny]
Amb. všeobecného lekára MUDr. Švárna 303-304 [ordinačné hodiny]
Kožná amb. MUDr. Kučerová 305-306 [ordinačné hodiny]
Gynekologická amb. MUDr. Živica 308-310 [ordinačné hodiny]
Reumatologická amb. MUDr. Krpčiar 318 [ordinačné hodiny]
Endokrinologická amb. MUDr. Wolfová 311-312 [ordinačné hodiny]
Osteodenzitometria
313-314 ordinačné hodiny]
Zubná ambulancia MUDr. Čulen 356 [ordinačné hodiny]
Amb. klin. psychológa Mgr. Kyselicová 370-371 [ordinačné hodiny]
Amb. všeobecného lekára MUDr. Krajčovičová 372-373 [ordinačné hodiny]
Amb. všeobecného lekára MUDr. Častven 375-376 [ordinačné hodiny]
Gynekologická amb. MUDr. Gašparík, PhD., MUDr. Kovářová
377-378 [ordinačné hodiny]
SCHNEIDER Rádiológia- zubné RTG Doc. MUDr. Príkazská, PhD. [ordinačné hodiny]
 

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?