Register zmlúv 2012
Zverejnené
Číslo zmluvy
Názov zmluvy
Cena Zmluvná strana
04.01.2012
dodatok č.2 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 44/001/11 Dodatok č. 2
Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
11.01.2012 100155 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 3

Pediater, s.r.o. Senica MUDr. LIdajová

11.01.2012 100240 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 Mgr. Roman Flamík - 4LIFE Senica
18.01.2012 dodatok č. 1 Dodatok č. 1 Mandátnej zmluvy za zabezpečenie realizácie verejného obstarávania EUREDing s.r.o. Liptovský Mikuláš
31.01.2012 100126 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 8 MUDr. Milan Krpčiar, Skalica
29.02.2012 100249 Zmluva o podnájme nebytových priestorov MUDr. Kurinská, s.r.o. Senica
29.02.2012 100136 Dohoda o ukončení Zmluvy 100136 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Viera Kurinská, Myjava
29.02.2012 100248 Zmluva o podnájme nebytových priestorov MUDr. Katarína Kaletová, s.r.o. Piešťany
29.02.2012 100132 Dohoda o ukončení Zmluvy 100132 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Katarína Kaletová, Piešťany
01.03.2012 100151

Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dodatok č. 9

MUDr. Peter Valášek Sobotište
01.03.2012 dohoda Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ Senica, RÚVZ Trnava
15.03.2012 100250 Zmluva o umiestnení reklamných panelov č. 100250 Bc. Erik Jozéfek - NUMERO, Senica
23.04.2012 100252 Zmluva o podnájme nebytových priestorov SBS HORUS, s. r. o. Senica
11.05.2012 100253 Zmluva 100253 o poskytovaní služieb Mária Radošinská, Senica
17.05.2012 zmluva o dielo Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica, n. o. - stavebné práce EURO-BUILDING, a. s. Bratislava
30.05.2012 kupna zmluva Kúpna zmluva - Rekonštrukcia as modernizácia Polikliniky Senica, n. o. - nákup zdravotníckeho vybavenia

PHARMA GROUP, a. s. Veľké Leváre

27.06.2012 dodatok100155 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 100155 - dodatok č. 4 Pediater, s.r.o. Senica, MUDr. Tatiana Lidajová
27.06.2012 100254 Zmluva 100254 o poskytovaní služieb Monika Pinčeková Senica
27.06.2012 100255 Zmluva 100255 o poskytovaní služieb Dáša Magálová
29.06.2012 100218 Dohoda o nájme parkovacieho miesta Mgr. Edita Bírešová Sobotište 68
09.07.2012 DZ281201200200102 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 10.12.2010 MZ SR, Limbová 2, Bratislava
17.07.2012 dodatok č.1 k zmluve o dielo Dodatok č. 1 k zmluve o dielo EURO-BUILDING, a. s. Bratislava
25.07.2012 100131 Dodatok č. 8 k Zmluve 100131 o podnájme nebytových priestorov
MUDr. Jozef Jankech, Senica
30.07.2012 100257 Zmluva 100257 o podnájme nebytových priestorov MUDr. Martin Čulen, Kunov
16.08.2012 dodatokč. 9 zmluva100131

Zmluva o podnájme nebytových priestorov 100131 Dodatok č. 9

MUDr. Jozef Jankech, Senica
24.09.2012 44/043/10 Zmluva o termínovanom úvere č. 44/043/10 Prima banka Slovensko a.s. Žilina
25.09.2012 5720052600 Poistná zmluva č. 5720052600 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Bratislava
27.09.2012 dodatok č.9 Dodatok č. 9 ku zmluve o nájme a prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia a zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Senica
31.10.2012 100258 Zmluva 100258 o podnájme nebytových priestorov UROSEN s.r.o., Senica
14.11.2012

dodatok č.2

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo + príloha EURO-BUILDING, a. s. Bratislava
16.11.2012 dodatok č.10 Dodatok č. 10 ku zmluve o nájme a prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia a zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Senica
21.11.2012 DZ281201200200103 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 10.12.2010 MZ SR, Limbová 2, Bratislava
30.11.2012 zapocet Zápočet pohľadávok Mesto Senica
30.11.2012 100182/1 Dohoda o ukončení Zmluvy 100182/1 o podnájme dopravného prostriedku EMOTRANS spol. s r.o., Senica
18.12.2012 dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve 100199 o vedení účtovníctva Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
28.12.2012 dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve 100258 o podnájme nebytových priestorov UROSEN s.r.o., Senica
31.12.2012 100259 Zmluva 100259 o podnájme nebytových priestorov PLUCA s.r.o. Senica
 

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?