Register faktúr 2013
Zverejnené Číslo faktúry
Názov faktúry
Cena Dodávateľ
08.01.2013 30700061 lieky a ŠZM 3 411,75 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
08.01.2013 2130300132 lieky a ŠZM 16 914,72 PHARMOS a.s. Nitra
11.01.2013 BM51300200 materiál OKB 4 777,02 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
11.01.2013 30700255 lieky a ŠZM 12 079,24 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
15.01.2013 2130300467 lieky a ŠZM 32 417,91 PHARMOS a.s. Nitra
16.01.2013 3008050 lieky a ŠZM 3 010,37 PHOENIX a. s. Bratislava
16.01.2013 120892 nebezpečný odpad 3 055,73 NsP Myjava
22.01.2013 30700508 lieky a ŠZM 9 384,14 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
22.01.2013 2130300829 lieky a ŠZM 31 468,83 PHARMOS a.s. Nitra
25.01.2013 30700756 lieky a ŠZM 12 132,93 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
28.01.2013 2130301155 lieky a ŠZM 36 208,03 PHARMOS a.s. Nitra
04.02.2013 2130301475 lieky a ŠZM 22 732,32 PHARMOS a.s. Nitra
04.02.2013 30701008 lieky a ŠZM 11 561,62 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
11.02.2013 30701233 lieky a ŠZM 12 358,80 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
11.02.2013 7414780708 plyn 6 304,78 SPP a.s. Bratislava
12.02.2013 BM51307244 materiál OKB 4 882,37 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
12.02.2013 2130301855 lieky a ŠZM 37 584,45 PHARMOS a.s. Nitra
18.02.2013 30701473 lieky a ŠZM 14 273,15 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
18.02.2013 2130302199 lieky a ŠZM 35 937,45 PHARMOS a.s. Nitra
22.02.2013 30701737 lieky a ŠZM 10 337,07 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
25.02.2013 2130302535 lieky a ŠZM 31 320,03 PHARMOS a.s. Nitra
01.03.2013 2130302838 lieky a ŠZM 24 838,88 PHARMOS a.s. Nitra
05.03.2013 30701971 lieky a ŠZM 11 516,82 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
07.03.2013 16200050622013 miestny poplatok odpady 2013 4 668,72 Mesto Senica
08.03.2013 BM51301896 materiál OKB 4 820,74 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
11.03.2013 7414785159 plyn 5 408,98 SPP a.s. Bratislava
11.03.2013 30702222 lieky a ŠZM 10 917,23 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
13.03.2013 2130303190 lieky a ŠZM 33 019,59 PHARMOS a.s. Nitra
15.03.2013 20702456 lieky a ŠZM 12 261,00 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
19.03.2013 2130303505 lieky a ŠZM 27 709,76 PHARMOS a.s. Nitra
22.03.2013 30702716 lieky a ŠZM 11 083,86 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
25.03.2013 2130303799 lieky a ŠZM 32 722,16 PHARMOS a.s. Nitra
02.04.2013 0113032870 jedálne kupóny 3 447,40 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
03.04.2013 2130304114 lieky a ŠZM 24 478,91 PHARMOS a.s. Nitra
03.04.2013 30702968 lieky a ŠZM 10 947,18 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
04.04.2013

BM51302753

BM51302753

materiál OKB 5 254,50 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
08.04.2013 30703191 lieky a ŠZM 7 141,30 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
09.04.2013 2130304433 lieky a ŠZM 21 866,62 PHARMOS a.s. Nitra
10.04.2013 7414789748 plyn 4 571,79 SPP a.s. Bratislava
15.04.2013 30703404 lieky a ŠZM 12 118,94 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
16.04.2013 2130304754 lieky a ŠZM 33 136,10 PHARMOS a.s. Nitra
18.04.2013 200300133 stavebné práce 81 701,99 EURO-BUILDING,a.s., Bratislava
19.04.2013 200300134 stavebné práce 5 244,05 EURO-BUILDING,a.s., Bratislava
22.04.2013 30703665 lieky a ŠZM 8 738,78 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
22.04.2013 2130305060 lieky a ŠZM 31 273,39 PHARMOS a.s. Nitra
25.04.2013 0113041265 jedálne kupóny 3 447,94 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
26.04.2013 30703897 lieky a ŠZM 11 319,96 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
30.04.2013 08/2013 stavebný dozor stavby 2 800,00 Ing. Planka Ľubomír, Senica
02.05.2013 2130305457 lieky a ŠZM 44 699,30 PHARMOS a.s. Nitra
03.05.2013 30704135 lieky a ŠZM 11 378,96 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
07.05.2013 2130305718 lieky a ŠZM 12 444,08 PHARMOS a.s. Nitra
09.05.2013 BM51303647 materiál OKB 6 005,21 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
10.05.2013 30704370 lieky a ŠZM 9 554,33 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
13.05.2013 121319424 lieky a ŠZM 5 405,37 Unipharma Bratislava
13.05.2013 2130306033 lieky a ŠZM 24 953,77 PHARMOS a.s. Nitra
15.05.2013 130097 poskytnutie služby Publicity a informovanosti 3 576,00 RECO s.r.o., Senica
17.05.2013 30704625 lieky a ŠZM 10 084,33 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
20.05.2013 2130306311 lieky a ŠZM 30 533,10 PHARMOS a.s. Nitra
27.05.2013 30704860 lieky a ŠZM 9 177,93 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
28.05.2013 2130306701 lieky a ŠZM 30 651,63 PHARMOS a.s. Nitra
03.06.2013 2130306990 lieky a ŠZM 24 286,08 PHARMOS a.s. Nitra
03.06.2013 0113053546 jedálne kupóny 3 447,94 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
04.06.2013 30705106 lieky a ŠZM 10 580,03 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
05.06.2013 BM51304425 materiál OKB 5 868,17 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
07.06.2013 30705334 lieky a ŠZM 10 106,92 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
10.06.2013 2130307360 lieky a ŠZM 28 653,93 PHARMOS a.s. Nitra
14.06.2013 30705563 lieky a ŠZM 17 439,15 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
25.06.2013 2130308219 lieky a ŠZM 27 270,62 PHARMOS a.s. Nitra
25.06.2013 2130307678 lieky a ŠZM 30 089,05 PHARMOS a.s. Nitra
25.06.2013 30705823 lieky a ŠZM 12 113,94 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
26.06.2013 0113060244 jedálne kupóny 3 792,02 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
01.07.2013 2130308675 lieky a ŠZM 25 994,69 PHARMOS a.s. Nitra
02.07.2013 BM51305197 materiál OKB 7 093,61 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
03.07.2013 30706072 lieky a ŠZM 15 623,88 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
04.07.2013 130373 nebezpečný odpad 4 403,76 NsP Myjava
09.07.2013 2130309211 lieky a ŠZM 24 393,80 PHARMOS a.s. Nitra
09.07.2013 30706298 lieky a ŠZM 8 340,74 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
12.07.2013 30706513 lieky a ŠZM 9 279,55 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
17.07.2013 2130309594 lieky a ŠZM 29 205,24 PHARMOS a.s. Nitra
19.07.2013 30706767 lieky a ŠZM 11 799,07 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
24.07.2013 2130310162 lieky a ŠZM 22 060,57 PHARMOS a.s. Nitra
24.07.2013 0113072237 jedálne kupóny 3 792,02 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
29.07.2013 30706985 lieky a ŠZM 8 599,53 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
30.07.2013 2130310540 lieky a ŠZM 22 685,96 PHARMOS a.s. Nitra
01.08.2013 2130310806 lieky a ŠZM 14 620,31 PHARMOS a.s. Nitra
02.08.2013 30707222 lieky a ŠZM 6 682,14 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
09.08.2013 30707410 lieky a ŠZM 12 636,62 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
12.08.2013 2130311429 lieky a ŠZM 27 506,11 PHARMOS a.s. Nitra
14.08.2013 0113079216 jedálne kupóny 3 792,02 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
16.08.2013 30707644 lieky a ŠZM 7 863,98 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
21.08.2013 2130311778 lieky a ŠZM 27 088,50 PHARMOS a.s. Nitra
21.08.2013 BM51306422 materiál OKB 7 103,21 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
27.08.2013 30707885 lieky a ŠZM 12 571,91 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
27.08.2013 2130312343 lieky a ŠZM 27 006,38 PHARMOS a.s. Nitra
03.09.2013 2130312677 lieky a ŠZM 20 083,65 PHARMOS a.s. Nitra
03.09.2013 30708134 lieky a ŠZM 11 014,11 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
09.09.2013 30708343 lieky a ŠZM 7 408,35 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
10.09.2013 2130313232 lieky a ŠZM 29 238,02 PHARMOS a.s. Nitra
17.09.2013 30708562 lieky a ŠZM 11 906,98 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
17.09.2013 2130313612 lieky a ŠZM 25 443,74 PHARMOS a.s. Nitra
20.09.2013 BM51307244 materiál OKB 7 363,76 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
23.09.2013 30708822 lieky a ŠZM 12 324,06 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
23.09.2013 2130314164 lieky a ŠZM 30 210,06 PHARMOS a.s. Nitra
27.09.2013 30709046 lieky a ŠZM 9 280,26 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
30.09.2013 10130194 zateplenie, opravy a iné 8 677,33 Bellcroft, s. r. o., Senica
30.09.2013 0113092672 jedálne kupóny 3 792,02 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
01.10.2013 2130314638 lieky a ŠZM 34 945,67 PHARMOS a.s. Nitra
03.10.2013 30709296 lieky a ŠZM 4 299,34 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
04.10.2013 30709489 lieky a ŠZM 4 674,00 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
07.10.2013 2130315173 lieky a ŠZM 17 879,65 PHARMOS a.s. Nitra
11.10.2013 30709701 lieky a ŠZM 9 094,54 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
15.10.2013 2130315560 lieky a ŠZM 20 572,88 PHARMOS a.s. Nitra
18.10.2013 30709967 lieky a ŠZM 8 656,69 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
22.10.2013 2130316036 lieky a ŠZM 37 250,76 PHARMOS a.s. Nitra
22.10.2013 BM51308139 materiál OKB 5 285,63 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
25.10.2013 30710193 lieky a ŠZM 11 652,85 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
31.10.2013 0113103532 jedálne kupóny 3 447,94 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
31.10.2013

2130316553

lieky a ŠZM 28 440,90 PHARMOS a.s. Nitra
04.11.2013 2130316941 lieky a ŠZM 20 119,58 PHARMOS a.s. Nitra
06.11.2013 30710459 lieky a ŠZM 10 949,64 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
11.11.2013 2130317512 lieky a ŠZM 29 305,78 PHARMOS a.s. Nitra
11.11.2013 30710691 lieky a ŠZM 8 231,76 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
11.11.2013 BM51308766 materiál OKB 8 088,96 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
14.11.2013 30050004 lieky a ŠZM 4 417,98 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
15.11.2013 30710919 lieky a ŠZM 12 541,16 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
19.11.2013 2130317914 lieky a ŠZM 27 466,71 PHARMOS a.s. Nitra
21.11.2013 0113111912 jedálne kupóny 3 103,86 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
22.11.2013 30711182 lieky a ŠZM 16 063,66 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
26.11.2013 2130318462 lieky a ŠZM 26 543,36 PHARMOS a.s. Nitra
02.12.2013 2130318826 lieky a ŠZM 24 462,86 PHARMOS a.s. Nitra
04.12.2013 30711447 lieky a ŠZM 11 796,07 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
09.12.2013 7415772465 plyn 3 672,38 SPP a.s. Bratislava
09.12.2013 2130319392 lieky a ŠZM 32 356,82 PHARMOS a.s. Nitra
09.12.2013 30711680 lieky a ŠZM 9 371,38 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
09.12.2013 BM51309765 materiál OKB 6 506,46 Roche Slovensko s.r.o. Bratislava
16.12.2013 2130319775 lieky a ŠZM 37 285,89 PHARMOS a.s. Nitra
16.12.2013 30711913 lieky a ŠZM 14 607,72 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
27.12.2013 2130320344 lieky a ŠZM 38 805,37 PHARMOS a.s. Nitra
27.12.2013 30712182 lieky a ŠZM 16 577,13 MED-ART, spol.s.r.o. Nitra
31.12.2013 2130320598 lieky a ŠZM 9 578,66 PHARMOS a.s. Nitra
 

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?