Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Poliklinika Senica n.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2 písm. c) ZVO verejným
obstarávateľom, ktorý je
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje zodpovedný zamestnanec .

Poliklinika Senica, n.o. má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Poliklinika Senica n.o.

Sotinská 1588

905 01 Senica

IČO: 36084212

DIČ: 2021701154

V uvedenom profile Poliklinika Senica n.o. zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontatná osoba verejného obstarávateľa C.tel.:, Email: * Poznámka
Rok 2014
1.
01.10.2014 Nákup PC techniky a príslušenstva 31.12.2014

Ing. Alena Kovačičová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

2. 01.10.2014 Vykonanie revízie elektrickej inštalácie 31.12.2014

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Rok 2015

1. 11.02.2015 Kancelársky papier 05.03.2015

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

2. 16.02.2015 Infúzne súpravy 03.03.2015

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

3. 24.02.2015 Počítačové zostavy s operačným systémom 24.03.2015

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

4.

26.02.2015

12.03.2015 doplnenie výzvy

Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení 26.03.2015

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

5.

24.02.2015

12.03.2015 doplnenie výzvy

Skúmavky používané v zdravotníctve

časť A./ časť B./ časť C./

30.03.2015

Ing. Alena Kovačičová,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

6. 21.10.2015 Osobné motorové vozidlo - 5-miestne na prepravu osôb na pozemných komunikáciách 27.10.2015 Ing. Alena Kovačičová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Súhrnná správa o zákazkách od 01.10.2014 do 31.12.2014:

suhrnna sprava

Súhrnná správa o zákazkách od 01.01.2015 do 31.03.2015:

suhrnna sprava

Súhrnná správa o zákazkách od 01.04.2015 do 30.06.2015:

suhrnna sprava

Za stránku zodpovedá : Mgr. Eva Volková

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky
 

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?