kontakt

Fakturačné údaje

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588, 905 01 Senica
IČO: 36084212

Riaditeľka:
Mgr. Eva Volková
tel.: 0903 257 825
riaditelka@poliklinikase.sk

 

Kontakty

Riaditeľka: Mgr. Eva Volková
+421/903 257 825

 

Sekretariát riaditeľky:
034/651 3850, 034/698 3020

APS pre dospelých:
034/651 3008, 034/698 3055

APS pre deti a dorast:
034/698 3043

Informácie

Kontakt na zodpovednú osobu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: personal@poliklinikase.sk

Zmluvné zdravotné poisťovne:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
Union zdravotná poisťovňa a.s.

1. podzemné podlažie

Klinické laboratórium Štefanec RNDr. 034/698 3050
034/651 0593
Klinické laboratórium príjem 034/698 3065
APS pre dospelých 034/698 3055
034/651 3008
0902 170 786
APS pre deti a dorast 034/698 3043
AAIM Pražienková, MUDr. 034/698 3098

1. nadzemné podlažie

Sotinská lekáreň 034/651 2519
Protetika 034/698 3056
0902 966 563
ADOS 4LIFE Flamík, Mgr. 0902 113 266
Rehab. a neur. Valášek MUDr. 034/651 7699
Dentálna hygiena Koláriková 0915 330 878
Ortop. a. Rahjou, MUDr. 034/698 3061
Logop. a. Kožíšková, PaedDr. 034/698 3092 
Zubné laborantky 034/698 3028 
Urologická a. Šulcová, MUDr.  034/698 3033 
Detská a. Planková, MUDr. 034/698 3081 
Detská a. Richterová, MUDr. 034/698 3082
Detská a. Lidajová, MUDr. 034/698 3083
Detská a. Šimeková, MUDr. 034/698 3084
Detská a. Blažeková, MUDr. 034/698 3085
Detská a. Šulek, MUDr. 034/698 3086
Detská a. Markovičová, MUDr. 034/698 3087

2. nadzemné podlažie

RTG evidencia 034/698 3069
Chirurgická a. Potúček M., MUDr. 034/698 3051
034/651 7476
Chirurgická a. Hyža, MUDr.  034/698 3052
SONO Roháriková  034/698 3074
TaRCH Mihálova, MUDr.  034/698 3038
Urologická a. Gembeš, MUDr.  034/698 3017
Interná a. Guzy, MUDr.  034/698 3006
Ortopedická a. Pružinec, MUDr.  0915 790 087
Všeobecná a. Mizerák, MUDr.  034/698 3032
Všeobecná a. Kovačič, MUDr.  034/698 3068
Všeobecná a. Timeková, MUDr.  034/698 3088
Všeobecná a. Rybnikárová, MUDr.  034/698 3037
Zubná a. Gašparová, MUDr.  034/698 3040
0905 843 415
Zubná a. Guzyová, MUDr.  034/657 4784
Zubná a. Ibrahim, MUDr. 034/698 3007
Zubná a. Vraňák, MUDr.  0918 884 026

3. nadzemné podlažie

Onkologická a. Nečas, MUDr.  034/698 3021
Onkologická a. sestra  034/698 3059
Všeobecná a. Potúček, MUDr.  034/698 3067
Všeobecná a. Švárna, MUDr.   034/698 3058
Všeobecná a. Krajčovičová, MUDr.   034/698 3075
Všeobecná a. Častven, MUDr.   034/698 3036
Reum. a. Krpčiar, MUDr.  034/698 3042
Reum. a. sestra  034/698 3035
Denzitometria Hajdinová  034/698 3045
034/651 8898
Kožná a. Kučerová, MUDr.  034/698 3066
0948 157 999
Endokrinol. a. Wolfová, MUDr.  034/698 3078
034/651 8118
Gynekologická a. Živica, MUDr.  034/698 3077
Gynekologická a. Gašparík, MUDr.  034/698 3076
Gynekologická a. Kovářová, MUDr.  034/698 3076
Zubná a. Čulen, MUDr.  034/651 27 23
Zubné RTG  0911 091 601
Fyzioterapeutická a. Krutý, Mgr.  0944 027 306
Klin. psych. Kyselicová, Mgr.  0917 367 018
Sekretariát  034/698 3020
034/651 3850
Finančná účtareň 1  034/698 3095
034/651 2280
Finančná účtareň 2  034/698 3014
034/651 2365
Mzdová účtareň  034/698 3018
034/651 8003
Prevádzka  034/698 3011
034/651 3845
Pokladňa 034/698 3025

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast