www.swisswatch.to rolex contains demand on your product.shop high quality https://www.gradewatches.to/.who sells the best https://pl.upscalerolex.to is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement.versacereplica.ru forum for the entire watch field produce a advancement change.more best swiss high quality https://www.jimmychooreplica.ru/.inheritance in addition to take frontward this quality on the regular physical exercise check out would be the pursuit of https://www.stellamccartneyreplica.ru usa.best celinereplica.ru interior incredible structure. Poliklinika Senica
objednajte sa na vyšetrenie online

pracoviská / ambulancie

všeobecné oznamy

zobraziť všetky

Nová regulácia vykurovania v Poliklinike Senica n.o.

26.4.2023

V Poliklinike Senica n.o. sa v mesiaci február a marec 2023 realizovali práce  v súvislosti s novou bezdrôtovou reguláciou vykurovania – systém IQRC. Všetky práce boli realizované len počas víkendov, aby nebolo počas pracovných dní narušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Práce spočívali v montáži regulačných jednotiek, bezdrôtových termostatických hlavíc a následne boli montované riadiace jednotky a tiež antény pre prenos signálu. Tento systém regulácie vykurovania si nevyžadoval žiadne stavebné úpravy.

Realizáciou regulácie vykurovania príde v Poliklinike Senica n.o.  k úsporám energií a zároveň systém umožňuje centrálnu kontrolu regulácie vykurovania, prehľad o nastavených a skutočných teplotách v jednotlivých ambulanciách a ostatných miestnostiach. Spôsob zónovej regulácie umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých ambulanciách hlavne počas ordinačných hodín, v mimopracovnom čase počas pracovného týždňa a tiež počas víkendov.

Realizáciou tohto projektu príde k optimalizácii nákladov na kúrenie v budove Polikliniky Senica n.o. a tým  k úsporám energií.

Realizované práce finacovalo mesto Senica , ktoré je vlastníkom budovy.  Týmto by sme chceli poďakovať primátorovi mesta Senica Ing. Mgr. Martinovi Džačovskému a tiež poslancom mesta, ktorí túto investíciu schválili v rozpočte mesta Senica.

Oznam: Neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek

1.12.2022

Súkromná neurologická ambulancia - MUDr. Peter Valášek ukončila svoju činnosť k 30. 11. 2022 z dôvodu odchodu lekára do starobného dôchodku. 

Rozšírenie ordinačných hodín na onkologickej ambulancii

10.2.2022

Vážení pacienti, 

od 01. 02. 2022 rozširuje onkologická ambulancia ordinačné hodiny. Ambulanciu prevádzkuje Poliklinika Senica n.o. 

Na ambulancii pracuje MUDr. Adrián Nečas, číslo telefónu: 034/698 30 59. Ambulancia sa nacháza na 3. nadzemnom podlaží č. dverí 326. 

Onkologická ambulancia má ordinačné hodiny utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 15:00 hod. 

 

Prenájom parkovacích miest

23.1.2023

Poliklinika Senica n.o. ponúka na prenájom parkovacie miesta. V  prípade záujmu volať na tel. č. 034/698 30 14.

Výdajňa zdravotníckych pomôcok - rozšírenie Sotinskej lekárne

9.3.2022

Pre zvýšenie komfortu pacienta pri výdaji zdravotníckych pomôcok a v súvislosti s pandémiou koronavírusu a následných opatrení sa Poliklinika Senica n. o. rozhodla vytvoriť nové samostatné pracovisko výdaja zdravotníckych pomôcok. Bola vytvorená diskrétna zóna pre pacientov, tiež priestor na skúšanie rôznych zdravotníckych pomôcok a v neposlednej rade rozšírenie sortimentu zdravotníckych pomôcok.

Vo výdajni zdravotníckych pomôcok v Sotinskej lekárni sa budú realizovať nasledovné činnosti:

-       výdaj zdravotníckych pomôcok na poukazy predpísané príslušným lekárom

-       voľný predaj zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia a to najmä:

  •          zdravotná a pracovná obuv
  •          detská obuv
  •          rehabilitačné zdravotnícke pomôcky
  •          ortopedické zdravotnícke pomôcky
  •          špeciálne ponožky a podkolienky pre diabetikov a neurologické ochorenia
  •          doplnky do naslúchacích prístrojov
  •          a iné zdravotnícke pomôcky.

Otváracia doba je ako v Sotinskej lekárni od pondelka do piatka od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Vážení pacienti, tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že v rozšírených a vynovených priestoroch Sotinskej lekárni nájdete všetko to, čo je pre Vás a Vaše zdravie potrebné.

Poďakovanie

9.2.2022

Poliklinika Senica n .o. ďakuje poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti ADOS  4LIFE, s.r.o. - Mgr. Roman Flamík, za poskytnutie finančného daru pre naše zdravotnícke zariadenie. Veľmi si vážime poskytnutie finančného príspevku v tejto neľahkej pandemickej situácii. Tento finančný dar bude použitý na prístrojové a iné vybavanie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

Ing. Jozef Mikuš

riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

dovolenky

pozrite tiež dovolenky na e-VÚC

MUDr. Žilínek Ondrej - kožná ambulancia

oznamuje neprítomnosť na ambulancii: 

08. 06. 2023 - 09. 06. 2023 - účasť lekára na kongrese (08. 06. 2023 sestra prítomná na ambulancii od 8:00 do 11:30 hod)

19. 06. 2023 - 26. 06. 2023 - čerpanie dovolenky 

Zástup: akútne a život ohrozujúce stavy - FNsP Trnava, kožná klinika 

 

MUDr. Šulcová Eva - urologická ambulancia

oznamuje čerpanie dovolenky: 

29. 05. 2023 - 02. 06. 2023

06. 07. 2023 - 07. 07. 2023

17. 07. 2023 - 21. 07. 2023

28. 08. 2023 - 31. 08. 2023 

RTG

Oznamujeme pacientom, že na pacovisku sa denne pracuje od 7:00 - 14:00 hod. (obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00 hod.). 

MUDr. Roháriková Václava- ultrasonografická ambulancia

oznamuje čerpanie dovolenky: 

29. 05. 2023 - 02. 06. 2023

 

Mediekos Labor - denzitometria

oznamuje čerpanie dovolenky: 

08. 06. 2023 - 09. 06. 2023

 

 

 

zobraziť všetky

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast