dôležité informácie a dokumenty

Register dodávateľských faktúr

20.1.2022 Dodávateľské faktúry od 01.12.2021 do 31.12.2021 - zoznam uhradených faktúr

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast