dôležité informácie a dokumenty

Register dodávateľských faktúr 2016

31.12.2016 60706371 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60706585 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60706798 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60707067 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60707336 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60707552 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60707763 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60708031 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60708246 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60708523 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60708732 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60709013 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60709239 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60709515 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60709748 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60709972 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60710250 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60710482 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60710745 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60711139 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60711420 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60711652 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60711926 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60712154 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60712391 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60712668 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60712957 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 2130610921 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130611401 Lieky a zdravotný materiá PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130611928 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130612397 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130612865 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130613370 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130613878 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130614357 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130614872 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130615361 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130615859 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130616768 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130617186 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130617765 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130618297 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130618805 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 116082185 Stravne listky Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31.12.2016 116103801 Stravne listky Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31.12.2016 116116433 Stravne listky Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31.12.2016 116137973 Stravne listky Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31.12.2016 1016315011 Automobil GOLF Hílek a spol. , a.s.
31.12.2016 2130600147 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130600489 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130601005 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130601005 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130601509 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130602068 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130603125 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130619313 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130619879 Lieky a zdravotný materiál 2130619879
31.12.2016 2130620386 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130620960 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130621488 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130621869 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130603626 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130622741 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130604117 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130623295 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130604634 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130623811 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130605165 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130624248 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130605633 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130624658 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130606083 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130625119 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130606602 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130625656 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130607080 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130626208 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130607632 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130626687 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 2130608090 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920008520 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 2130608592 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920009462 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 2130609085 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920009905 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 2130609592 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920010662 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 2130610082 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920010890 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 2130610489 Lieky a zdravotný materiál PHARMOS a.s.
31.12.2016 3920011681 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920012734 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920013624 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920014357 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920015280 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920016328 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 3920017224 Lieky a zdravotný materiál Roche Slovensko, s.r.o.
31.12.2016 60700519 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60700847 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60701104 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60701333 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60701835 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60702073 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60702254 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60702496 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60702751 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60702964 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60703237 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60703456 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60703692 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60703958 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60704322 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60704458 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60704676 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60704923 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60705395 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60705615 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60705890 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.12.2016 60706113 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.3.2016 60012286 Lieky a zdravotný materiál MED-ART
12.3.2016 6030292 lieky a zdravotný materiál PHOENIX a.s.
31.1.2016 60700258 Lieky a zdravotný materiál MED-ART s.r.o.
31.1.2016 60700057 Lieky a zdravotnícky materiál MED-ART s.r.o.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast