dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

22.9.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
9.9.2021 Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti Ing. Ľuboš Gabriš
3.9.2021 Darovacia zmluva Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
31.8.2021 1 Príloha k Rámcovej zmluve o spolupráci Slovak Telekom, a.s., Bratislava
31.8.2021 Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic Slovak Telekom, a.s., Bratislava
30.8.2021 100267 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov DERMAMIX, s.r.o., Hlboké
26.8.2021 100350 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
24.8.2021 19 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
20.8.2021 9 Dodatok k Zmluve č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
13.8.2021 21/07/012/3 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
9.7.2021 100366 Zmluva o poskytovaní služieb BUTsMANDent s.r.o.
30.6.2021 72OPLK005418 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
30.6.2021 100360 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta MDDr. Michaela Gavroňová, Radošovce
29.6.2021 100367 Zmluva o podnájme nebytových priestorov PROTETIKA, a.s., Bratislava
24.6.2021 357 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DUNDEE WENDING s.r.o., Senica
22.6.2021 072/2021 Zmluva o poskytovaní technickej služby Miroslav FUKSA - KFG systems, Senica
21.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb TeamPrevent Santé s.r.o., Bratislava
18.6.2021 Vkladomaty jún 2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
18.6.2021 Vklad hotovosti_manuál Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
18.6.2021 Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
18.6.2021 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
17.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
15.6.2021 100227 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov T-Medical s.r.o., Jablonica
9.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
4.6.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
31.5.2021 2 Dodatok k zmluve 100358 Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
27.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
21.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
20.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
18.5.2021 Dohoda o zabezpečení odborných služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva
16.5.2021 072/2021 Zmluva o poskytnutí technickej služby Miroslav Fuksa - KFG systems, Senica
3.5.2021 Všeobecné obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a.s.
3.5.2021 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s.
30.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
28.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
27.4.2021 100194 Dodatok č. 6 k Zmluve o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.4.2021 100194 Dodatok č. 6 k Zmluve o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.4.2021 100206 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov HOSSON, s.r.o., Bratislava
27.4.2021 100354 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ghstudio s.r.o.
27.4.2021 100365 Zmluva o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
22.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
22.4.2021 100229 Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Chirsen s.r.o., Sobotište
22.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
20.4.2021 100350 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o., Myjava
16.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
16.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
15.4.2021 1 Príloha Zexon s.r.o., Žilina
15.4.2021 4001/2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Zexon s.r.o., Žilina
9.4.2021 1 Dodatok k Zmluve 100358 Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
8.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
8.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
1.4.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
31.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
31.3.2021 100314 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Jonášová Petra - SALÓN SAVI
31.3.2021 100247 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o., Senica
31.3.2021 11318259 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Union poisťovňa
30.3.2021 100345 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov Mgr. Daniel Krutý, MHA, Jablonica
30.3.2021 70 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.3.2021 100307 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva ISIS GROUP, s.r.o., Senica
26.3.2021 100364 Zmluva o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
26.3.2021 100186 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
26.3.2021 100187 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov J+V, spo. s r.o., Senica
26.3.2021 69 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
25.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
24.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
15.3.2021 100363 Zmluva o podnájme nebytových priestorov SYMED s.r.o., Bratislava
15.3.2021 100313 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov MORAT s.r.o., Bratislava
15.3.2021 100362 Zmluva o poskytovaní služieb DeKa-dent, s.r.o., Cerová
12.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
11.3.2021 Zmluva o nájme lekárskeho prístroja Roche Slovensko, s.r.o.
11.3.2021 Zmluva o nájme lekárskych prístrojov Roche Slovensko, s.r.o.
10.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
5.3.2021 Kúpna zmluva MUDr. Peter Valášek
2.3.2021 Zmluva o výpožičke Bio G, spol. s.r.o.
28.2.2021 18 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
28.2.2021 72OPLK005418 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
28.2.2021 68 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28.2.2021 100128 Dodatok č. 15 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Milan Guzy, Senica
26.2.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o podnájme ROSSON, s.r.o.
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
26.2.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o., Senica
26.2.2021 17 Dodatok k zmluve č. 100151 MUDr. Peter Valášek
26.2.2021 68 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní služby Mágio Televízia cez internet Slovak Telekom, a.s., Bratislava
26.2.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava
25.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
24.2.2021 11-318007 Dohoda o ukončení poistnej zmluvy Union poisťovňa, a.s.
18.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
18.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
18.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
15.2.2021 100312 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta MUDr. Saeed Rahjou, Holíč
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
12.2.2021 100361 Zmluva o poskytovaní služieb Bc. Petra Štefečková, Sobotište
5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
5.2.2021 11-318029 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
3.2.2021 231/2021 Zmluva o spolupráci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
3.2.2021 6 Dodatok k zmluve č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
3.2.2021 11-318007 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
1.2.2021 181/SL/2021 Zmluva o poskytovaní stravy Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
1.2.2021 100282 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Rybárová Klára, Holíč
1.2.2021 100356 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Right Path s.r.o., Kunov
1.2.2021 100355 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Right Path s.r.o., Kunov
31.1.2021 173/21/ZŠ Zmluva o podnájme nebytových priestorov Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
31.1.2021 100305 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alena Minaříková, Podbranč
31.1.2021 100241 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Klaudia Búzková, Šaštín Stráže
31.1.2021 100242 Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Alexandra Jurigová, Senica
31.1.2021 100247 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov DA JMM, s.r.o.
31.1.2021 100341 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Ing. Roman Mach, Senica
31.1.2021 100339 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta DA JMM, s.r.o., Senica
31.1.2021 100360 Dohoda o nájme parkovacieho miesta MDDr. Michaela Gavroňová
31.1.2021 100359 Dohoda o nájme parkovacieho miesta JORDENT, s.r.o., Radošovce
29.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
29.1.2021 1 Dodatok k poistnej zmluve Union poisťovňa, a.s.
28.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
28.1.2021 100358 Zmluva o vedení účtovníctva Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
28.1.2021 č. 3 Dodatok Roche Slovensko, s.r.o.
22.1.2021 11-317970 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.
22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Smrdáky
22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Senica
21.1.2021 100336 Ukončenie platnosti dohody o nájme parkovacieho miesta MUDr. Mária Šimeková
21.1.2021 100148 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov MUDr. Mária Šimeková
19.1.2021 100209 Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov PEDIATER KB, s.r.o.
19.1.2021 100333 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta PEDIATER KB, s.r.o., Rohov
18.1.2021 100111 Dodatok č. 12 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov PaedDr. Renáta Kožíšková, Skalica
18.1.2021 100155 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Pediater, s.r.o., Senica
13.1.2021 357 Zmluva o podnájme nebytových priestorov DUNDEE WENDING s.r.o.
5.1.2021 Zmluva o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov Rekreačné služby mesta Senica, spol. s. r. o.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast