dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

21.3.2023 2 Dodatok k Zmluve o podnájme č. 9200/0019/2006/3CE Slovenská sporiteľňa, a.s.
3.3.2023 3 Dodatok k supervíznej zmluve č. ST200821 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
28.2.2023 100235 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb OFTALENS, s.r.o.
28.2.2023 100302 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Silvia Reháková - STYLE
28.2.2023 100280 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb GB&G s.r.o.
23.2.2023 100254 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb Monika Rolníková
23.2.2023 100275 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb Petra Puterová - Štúdio krásy
22.2.2023 12 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK005418 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
21.2.2023 100349 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Petra Chropúvková- Kozmetika Petra
21.2.2023 Zmluva o poskytovaní komplexných služieb TatraMed Software s.r.o.
16.2.2023 100292 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb Ing. Elena Horňáková - BEAUTY BY ELA
16.2.2023 100373 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb SVETIA T s.r.o.
16.2.2023 5 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
16.2.2023 100368 Dodatok č. 1 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Chirsen s.r.o.
15.2.2023 100272 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Zuzana Žilineková
13.2.2023 100245 Dodatok č. 10 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Danka Pražienková s.r.o.
13.2.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica
8.2.2023 100260 Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov MUDr. Oľga Guzyová
8.2.2023 4 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000322 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7.2.2023 100378 Zmluva o poskytovaní služieb Inštitút dentálnej medicíny IDM s.r.o.
7.2.2023 100352 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Bojkovej
7.2.2023 100261 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Harmónia, n.o. OCEAN
7.2.2023 100362 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb DeKa - dent, s.r.o.
7.2.2023 100301 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Vladimír Závodský - ELEPHANT BARBER SHOP
7.2.2023 100364 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
3.2.2023 100180 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb Bc. Adriana Slobodová
1.2.2023 100160 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Mária Brichtová
1.2.2023 100162 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb MUDr. Jana Gašparová
31.1.2023 100231 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb P&B DENT, s.r.o.
31.1.2023 100263 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Zdenko Joch, Senica
31.1.2023 100376 Zmluva o poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
30.1.2023 100194 Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva a poskytovaní služieb Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
27.1.2023 Nájomná zmluva Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
26.1.2023 100279 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb Stanislav Macák, Senica
24.1.2023 100179 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Centrum sociálnych služieb Rohov
24.1.2023 100353 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Dental Factory s.r.o.
24.1.2023 100315 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Lekáreň J-pharm s.r.o.
24.1.2023 100221 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Slovenský červený kríž, územný spolok, Senica
24.1.2023 100366 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BUTsMANDent s.r.o.
24.1.2023 100374 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Winterklinik s.r.o.
24.1.2023 100185 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
24.1.2023 100372 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ORL FON, s.r.o.
24.1.2023 100281 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb Natália Šalíková, Senica
20.1.2023 100377 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Zich, Senica
3.1.2023 100291 Ukončenie platnosti dohody o nájme parkovacieho miesta Bc. Jana Knošková

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast