dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv

29.2.2024 100354 Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ghstudio s.r.o.
15.2.2024 2 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 2019027 Bio G, spol. s.r.o.
31.1.2024 Zmluva o vykonávaní odborných vyšetrení v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 a č. 355/2007 Z,z. v znení neskorších predpisov Balsam s.r.o.
31.1.2024 1 Dodatok k Zmluve o nájme č. ABO - 153004/1/2023 Messer Tatragas, spol. s.r.o.
31.1.2024 100356 Dodatok č. 2 k Dohode o nájme parkovacieho miesta Right Path s.r.o.
31.1.2024 Dodatok č. 6 k Zmluve o umiestnení reklamných panelov Framedia s.r.o.
31.1.2024 100387 Zmluva o poskytovaní služieb SDDX, s.r.o.
31.1.2024 100388 Zmluva o podnájme nebytových priestorov LumiDent s.r.o.
30.1.2024 100279 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Stanislav Macák
30.1.2024 100165 Ukončenie platnosti Dohody o nájme parkovacieho miesta Anna Orságová
10.1.2024 Zmluva o bezplatnej výpožičke Promedeus s.r.o.
9.1.2024 Zmluva o poskytovaní Služieb SOC Lite Slovak Telekom, a.s.
3.1.2024 100386 Zmluva o podnájme nebytových priestorov MUDr. Oľga Guzyová
2.1.2024 Zmluva o poskytovaní dotácie Mesto Senica

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast