dôležité informácie a dokumenty

Register zmlúv 2022

19.5.2022 2 Dodatok k servisnej zmluve o vykonávaní servisných služieb výpočtovej techniky Ing. Roman Mach - IT ROBEA
19.5.2022 100365 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
26.4.2022 100365 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov ROSSON, s.r.o.
21.4.2022 100371 Zmluva o poskytovaní služieb Oáza života n.o.
30.3.2022 100363 Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov SYMED s.r.o. - MUDr. Peter Slezák
30.3.2022 100234 Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Lenka Koláriková, dipl.d.h.
23.3.2022 73 Dodatok k Zmluve č. 11OPLK000114 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
21.3.2022 21 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006OPLK000513 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
16.3.2022 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov Up Déjeuner, s. r. o.
15.3.2022 1 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby Managed Firewall Slovak Telekom, a.s.,
31.1.2022 Darovacia zmluva ADOS -4LIFE s.r.o.
27.1.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24.1.2022 100294 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Ľubica Ričány - Štúdio krásy Butterfly
13.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Senica

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast