dôležité informácie a dokumenty

Vaša pomoc Poliklinike - 2%

Nezisková organizácia Poliklinika Senica n.o. sa aj pre rok 2022 registrovala ako prijímateľ 2% z Vašich daní. Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby.

 

V uplynulom roku 2021 bolo poukázaných na účet Polikliniky Senica n.o. 1 191,85 €.

Tieto finančné prostriedky boli použité na:

  • stavebné práce v súvislosti s prípravou novej ambulancie v hodnote 1 191,85 €.

 

Aj v tomto roku plánuje Poliklinika Senica n.o. použiť finančné prostriedky 2% z dane fyzických a právnických osôb na skvalitnenie poskytovaných služieb nielen pre pacientov ale aj pre nájomníkov – lekárov v budove Polikliniky Senica n.o. V mene Polikliniky Senica n.o všetkým ďakujeme.

Fyzické a právnické osoby uvádzajú prijímateľa 2% v daňovom priznaní do 1.4.2022.

Posledný termín pre zamestnancov na podanie tlačív „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“ je 30.4.2022.

 

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 36084212

Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Obchodné meno: POLIKLINIKA SENICA n.o.

Ulica: SOTINSKÁ číslo: 1588

PSČ: 90501 Obec: SENICA

 

Kliknite na priložené súbory:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (Predvyplnené)

 

 

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast