dôležité informácie a dokumenty

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa 

Poliklinika Senica n.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2 písm. c) ZVO verejným obstarávateľom, ktorý je zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje zodpovedný zamestnanec. 

 

Poliklinika Senica, n.o. má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
905 01 Senica
IČO: 36084212
DIČ: 2021701154

 

V uvedenom profile Poliklinika Senica n.o. zverejňuje nasledovné informácie:

  • Elektronické aukcie
  • Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
  • Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
  • Informácie podľa § 44 zákona
  • Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
  • Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

ROK 2019

Číslo Dátum zverejnenia Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontatná osoba Poznámka
01.10.2019  VO Výzva zemný plyn 01.10.2019 

Mgr. Eva Volková
riaditelka@poliklinikase.sk

Výzva na stiahnutie 

ROK 2015

Číslo Dátum zverejnenia Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontatná osoba Poznámka
11.02.2015 Kancelársky papier 05.03.2015

Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk

16.02.2015 Infúzne súpravy 03.03.2015  Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk
-
3 24.02.2015 Počítačové zostavy s operačným systémom 24.03.2015  Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk
-
4

26.02.2015
12.03.2015 doplnenie výzvy

Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení 26.03.2015  Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk
-
5

24.02.2015
12.03.2015 doplnenie výzvy

Skúmavky používané v zdravotníctve
časť A./ časť B./ časť C./

30.03.2015  Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk
-
6 21.10.2015 Osobné motorové vozidlo - 5-miestne na prepravu osôb na pozemných komunikáciách 27.10.2015  Ing. Alena Kovačičová
riaditelka@poliklinikase.sk
-

 

Súhrnná správa o zákazkách od 01.10.2014 do 31.12.2014: Súhrnná správa

Súhrnná správa o zákazkách od 01.01.2015 do 31.03.2015: Súhrnná správa

Súhrnná správa o zákazkách od 01.04.2015 do 30.06.2015: Súhrnná správa

 

Za stránku zodpovedá: Ing. Radoslav Kollár 
*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast