Mediekos Labor s.r.o.

Mediekos Labor s.r.o.

Denzitometria, osteologicky zameraná ambulancia

Mediekos Labor, s.r.o.

Objednať na vyšetrenie:
Kliknutím na link:

Denzitometria

Jana Hajdinová
Sestra

034/651 88 98
Telefón

034/698 30 45
Telefón

313
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 6:30 - 10:00 odber krvi
10:00 - 13:30 denzitometria
13:30 - 14:30 administratíva
Utorok 6:30 - 13:30 osteologicky zameraná ambulancia
13:30 - 14:30 administratíva
Streda 6:30 - 13:30 denzitometria
13:30 - 14:30 administratíva
Štvrtok 6:30 - 13:30 denzitometria
13:30 - 14:30 administratíva
Piatok 6:30 - 13:30 denzitometria
13:30 - 14:30 administratíva

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast