MUDr. Ján Potúček

MUDr. Ján Potúček

Ambulancia všeob.lek.,bolesti a urgent. med.

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Ján Potúček
Lekár

Magdaléna Strohová
Sestra

034/651 21 22
Telefón

034/698 30 67
Telefón

301
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

 Obvodná ambulanciaStacionár v odbore všeobecné lekárstvo
Pondelok 7:00 - 13:00 13:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:00 15:00 - 16:00
Streda 7:00 - 15:00 15:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 14:00 11:00 - 13:00
Piatok 7:00 - 13:00 14:10 - 15:30

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast