MUDr. Jana Rybnikárová

MUDr. Jana Rybnikárová

Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Jana Rybnikárová
Lekár

Denisa Palkovičová
Sestra

034/698 30 37
Telefón

0948 970 001
Telefón

292-293
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00-12:00
13:00- 16:00 - zamestnaní pacienti
Utorok 7:00-12:30
Streda 7:00-12:30
Štvrtok 7:00-12:30
13:00 - 15:00 návštevy pacientov
Piatok 7:00-12:00
Denne 7:00 - 7:30 odber biologického materiálu, predoperačné vyšetrenia
výsledky vyšetrení telefonicky denne po 11:00 hodine
Pred vyšetrením kontaktujte telefonicky ambulanciu. Výsledky odberov, vyšetrení a predpis liekov poskytujeme prostredníctvom e-časenky.

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast