MUDr. Jana Timeková

MUDr. Jana Timeková

Ambulancia všeob.lekára

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Jana Timeková
Lekár

Monika Čechová
Sestra

Senica - 034/698 30 88
Telefón

Jablonica - 034/658 36 01
Telefón

j.timekova@gmail.com
Telefón

220
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

 JablonicaSenica
Pondelok 07:00 - 13:00
13:00 - 15:00 - PP, PL.ZSS
Utorok neordinuje 09:00 - 13:00
13:00 - 16:00 - DSS
Streda 07:00 - 13:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok neordinuje 07:00 - 12:00

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast