MUDr. Michal Častven

MUDr. Michal Častven

Ambulancia všeob.lekára

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Michal Častven
Lekár

Halina Ondrejkovičová
Sestra

034/698 30 36
Telefón

376
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 6:30 - 12:00
Utorok 6:30 - 10:00
14:00 - 16:00
Streda 6:30 - 12:00
Štvrtok 6:30 - 11:00
Piatok 6:30 - 12:00

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast