MUDr. Milan Guzy

MUDr. Milan Guzy

NZZ - Interná ambulancia

Interná ambulancia

MUDr. Milan Guzy
Lekár

Jana Guzy
Sestra

034/698 30 06
Telefón

288
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 11:30 ordinácia, vyšetrenie pacientov
12:00 - 14:00 sonografia srdca
14:00 - 15:00 objednaní pacienti
15:00 - 15:30 administratíva
Utorok 7:00 - 11:30 ordinácia, vyšetrenie pacientov
12:00 - 14:00 sonografia srdca
14:00 - 15:00 objednaní pacienti
15:00 - 15:30 administratíva
Streda 7:00 - 11:30 ordinácia, vyšetrenie pacientov
12:00 - 14:00 sonografia srdca
14:00 - 15:00 objednaní pacienti
15:00 - 15:30 administratíva
Štvrtok 7:00 - 11:30 ordinácia, vyšetrenie pacientov
12:00 - 14:00 sonografia srdca
14:00 - 15:00 objednaní pacienti
15:00 - 15:30 administratíva
Piatok 7:00 - 11:30 ordinácia, vyšetrenie pacientov
12:00 - 15:30 administratíva
Denne 11:30 - 12:00 obedová prestávka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast