MUDr. Pavol Mizerák

MUDr. Pavol Mizerák

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Pavol Mizerák
Lekár

Ľubica Leváková
Sestra

034/698 30 32
Telefón

222
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 10:00 Ambulancia
10:00 - 12:30 Administratíva
13:00-16:00 Ambulancia
Utorok 7:00-12:00 Ambulancia
12:30 - 15:30 Návštevy
Streda 7:00-12:00 Ambulancia
12:30 - 15:30 Administratíva
Štvrtok 7:00-12:00 Ambulancia
12:30 - 15:30 Návštevy
Piatok 7:00-12:00 Ambulancia
12:30 - 15:00 Návštevy
Denne 12:00 - 12:30 Obedňajšia prestávka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast