MUDr. Renáta Mihálová

MUDr. Renáta Mihálová

Pneumológia a ftizeológia

Predvolaní dispenz. pacienti:
Pondelok: 7:00-12:00
Štvrtok: 7:00-12:30

Pneumológia a ftizeológia

MUDr. Renáta Mihálová
Lekár

Mgr. Antónia Chropovská
Sestra

034/698 30 38
Telefón

235-255
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 13:00-15:00 - Administratíva
Utorok 7:00-12:30
13:00-15:00 - Administratíva
Streda 7:00-12:30
13:00-15:00 - Administratíva
Štvrtok 13:00-15:00 - Administratíva
Piatok 7:00-12:30
13:00-15:00- Administratíva

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast