MUDr. Viktória Tallová

MUDr. Viktória Tallová

RÁDIOLÓGIA                                         

 

RTG pracovisko využíva digitálne rtg zariadenie SIEMENS MULTIX SELECT DR na vykonávanie širokého rozsahu skiagrafických vyšetrení lebky, hrudníka, bruchu, chrbtice a panvy až po skelet končatín. Prístroj poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej radiačnej záťaži pacienta. Obrazová dokumentácia je archivovaná v digitálnej forme pomocou archivačného systému PACS (systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej dokumentácie v zdravotníctve) a je možné ju kedykoľvek napáliť na CD nosič. Dlhoročné skúsenosti sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe personálu k pacientom.

Rádiológia a sonografia

MUDr. Viktória Tallová
Lekár

034/698 30 69
Telefón

213
Číslo dverí

Ordinačné hodiny:

Pondelok 07:00 - 14:00
Utorok 07:00 - 14:00
Streda 07:00 - 14:00
Štvrtok 07:00 - 14:00
Piatok 07:00 - 14:00
Denne 11:30 - 12:00 - Obedňajšia prestávka

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast