Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Jana KyselicováAmbulancia klinickej psychológie

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 370

Telefón: 0917 367 018

Ordinačné hodiny

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast