Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia

MUDr. Andrej Živica, PhD.Gynekologická ambulancia

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 308

Telefón: 034/698 30 77

Telefón: bližšie informácie na webovej stránke www.zivica.zdravita.com

Ordinačné hodiny

MUDr. Dordiai, MUDr. Jana KovářováGynekologická ambulancia

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 377

Telefón: 034/698 30 76

Ordinačné hodiny

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast