Lekáreň

Lekáreň

Sotinská lekáreňLekáreň

PRACOVISKO POLIKLINIKY

Číslo dverí: pri hl. vchode

Telefón: 034/651 25 19

Telefón: 034/698 30 10

Telefón: 034/698 30 15

Ordinačné hodiny

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast