Zubná ambulancia a technika

Zubná ambulancia a technika

Lenka Koláriková, dipl.d.h. Zubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNE PRACOVISKO

Číslo dverí: 160

Telefón: 0915 330 878

Ordinačné hodiny

Alena Minaříková, Klaudia Búzková, Alexandra JurigováZubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNE PRACOVISKO

Číslo dverí: 106 - 107

Telefón: 034/698 30 28

Ordinačné hodiny

MUDr. Barbora HorskáZubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 286

Telefón: 0905 843 415

Telefón: 034/6983040

Ordinačné hodiny

LumiDent s.r.o. Zubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 229,294

Telefón: 034/657 47 84

Ordinačné hodiny

MDDr. Boris VraňákZubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 214

Telefón: 0918 884 026

Ordinačné hodiny

MUDr. Ihab IbrahimZubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 201

Telefón: 034/698 30 07

Ordinačné hodiny

MUDr. Martin ČulenZubná ambulancia a technika

NEŠTÁTNY LEKÁR

Číslo dverí: 356

Telefón: 034/651 27 23

Ordinačné hodiny

Potrebujete pomôcť mimo pracovných hodín Vášho lekára?

bežný deň od 16:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky od 7:00 - 22:00

034 651 30 08Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre dospelých
034 698 30 43Ambulancia pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby
pre deti a dorast